Všetečkové


 

kroužek určený pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 7 do 12 let, které mají schopnost zapojit se do různých aktivit bez pomoci nebo s mírnou dopomocí

 

je určený pro všechny děti, které rády tvoří, poznávají svět kolem sebe, mají chuť experimentovat s hudebními nástroji a každá pohybová aktivita je pro ně výzvou a potěšením

 

maximální kapacita kroužku je 8 dětí / na 2 pracovníky

 

cena je 500,- na pololetí (nákup výtvarného materiálu a dalších pomůcek)

 

začínáme 15.9.2023 v 15.00 hod. – informativní schůzka

 

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Těšíme se na Vás


V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat telefonicky či emailem.

 

Jak nás můžete podpořit?

X