Všetečkové přihláška 2023/2024

Přihláška Všetečkové 2023/2024

Přihláška Všetečkové 2023/2024

Souhlasím s podmínkami - Pro návštěvu kroužku je nezbytné, aby dítě bylo schopno pracovat samostatně, či s mírnou dopomocí. Mělo by být schopno dorozumět se běžným či alternativním způsobem s pracovníkem, respektovat pokyny, zapojit se do konkrétní aktivity.

Jak nás můžete podpořit?

X