Centrum ÁČKO, p.o.

poskytovatel sociálních služeb se zaměřením na PAS, ADHD

Created with Sketch.

Příspěvková organizace Zlínského kraje

EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje
Pro více informací klikněte ZDE.


AUTISMUS, ADHD

 AUTISMUS je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje rozdíly v chování a vnímání. Lidé s touto diagnózou mají potíže v komunikaci, nedokáží adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění.
Modelový příklad člověka s diagnózou autismu neexistuje. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně u všech lidí s touto diagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující.

ADHD, hyperaktivita, hyperkinetické poruchy, tedy přesněji porucha pozornosti s hyperaktivitou (zkratka ADHD z anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – porucha pozornosti s hyperaktivitou) patří mezi tzv. neurovývojové poruchy. Jedná se o vrozenou nerovnováhou centrální nervové soustavy, zjednodušeně řečeno každá část mozku si zraje jinak rychle, přičemž si jeho jednotlivé části vyměňují informace pomaleji, než je potřeba. To se pak projevuje nepozorností (mozek si neumí z množství podnětů vybrat ty podstatné), motorickým neklidem (dítě je stále v pohybu) a impulsivitou (části mozku, které jsou zodpovědné za kontrolu našeho chování a emocionálních reakcí jsou o krok pozadu za emocionálně silnými podněty, tzn., dítě reaguje dříve, než si reakci promyslí). Děti nejsou schopné regulovat svoje chování, většinou působí konfliktně až agresivně. Ačkoliv hyperaktivní děti touží po kamarádství, nedaří se jim vztahy udržet a jejich osamělost ještě více zvýrazňuje jejich sociální obtíže.


Poskytované služby:

Poradna

Odborné sociální poradenství je určeno rodinám s dětmi od narození do 26 let s poruchou autistického spektra a ADHD.

znak odborné sociální poradenství

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je určena dětem a mladým dospělým od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD a přidruženými diagnózami.

znak sociální rehabilitace

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena rodinám s dětmi od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

znak dlehčovací služba


Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023.

Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko pro rok 2023.

Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2023.

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území zlínského kraje pro rok 2023.

Služby jsou spolufinancovány z “Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování”. 

Služba Sociální rehabilitace je financována z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000107
Více ZDE.

Jak nás můžete podpořit?

X