Naše služby

Sociální služby poskytované Centrem ÁČKO, p.o. nabízí možnost terénní i ambulantní práce s uživateli,     a to s ohledem na jejich momentální možnosti a schopnosti.

Při naši práci se řídíme Etickým kodexem pracovníků v sociálních službách.

 

Jak nás můžete podpořit?

X