Aktuality

Proč jsou Aspergeři stále unaveni?

Proč jsou Aspergeři stále unaveni? Často jsem uvažovala, proč mě banální rozhovor trvající pár minut, závod nebo když se ocitnu na hlučném místě, vyčerpá mnohem víc než den pěší turistiky v Alpách nebo tvrdá práce na něčem, co obzvláště dělám ráda. Protože mě zajímá lidská fyziologie, dlouho jsem si myslela, že můj slabý nervový systém a…
Číst více.

ORIGINÁLNÍ KAMARÁDI – nová skupinka v sociální rehabilitaci

Sociální rehabilitace Centra ÁČKO nabízí pravidelná skupinová setkávání pro děti a mládež ve věku od 7 do 26 let s poruchou autistického spektra či se syndromem ADHD.  Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo rozjet další skupinku už na sklonku minulého roku. Bylo nás osm. Šlo o setkání adaptační, vzájemně jsme se poznávali a povídali…
Číst více.

Sociální rehabilitace na stáži.

Pracovnice sociální rehabilitace absolvovaly odbornou stáž v poradně Logos ve Zlíně, která poskytuje pomoc, podporu a provázení jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnostní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Poskytují služby pomocí nízkoprahového zařízení, terénní práce a v podpůrných skupinách. A právě návštěva podpůrné…
Číst více.

Odborná stáž v Libčicích

Na konci loňského roku paní ředitelka a vedoucí odlehčovací služby absolvovaly odbornou stáž v Domově se zvláštním režimem Libčice nad Vltavou. Jedná se o jedno z mála zařízení určené pro klienty s autismem s problémovým chováním, které odmítají jiná zařízení. Tento domov můžete znát také z dokumentu Děti úplňku. Stáž nám poskytla podrobné, praktické informace o provozu zařízení…
Číst více.

Pobytová odlehčovací služba v plném proudu

Tak máme za sebou další, už třetí, víkend pobytové odlehčovací služby. Tentokrát to byla dámská jízda. Holky byly moc fajn. Společně jsme malovaly, tančily, relaxovaly ve snoezelenu, podnikly výpravu do víru maloměsta a užily si spoustu legrace. Procházku kolem Bečvy jsme zakončili návštěvou pizzerie.  Na fotkách se o tom můžete sami přesvědčit. Těšíme se na…
Číst více.

Dar

V prosinci Centrum ÁČKO, p.o. obdrželo finanční dar od Řeznictví H+H, s.r.o. ve výši 80 tisíc korun. Za tuto finanční částku bude zakoupena rezonanční kolébka pro klienty našich služeb. Rezonanční kolébka spojuje účinky zvukově harmonizujícího působení s pohyblivě kolébavým prvkem. Podobně jako rezonanční lůžka obsahují širokou škálu strun, které rozeznívají rezonanční tělo kolébky a tyto…
Číst více.

PF 2019