Sociální rehabilitace

Popis služby Aktuální informace Fotogalerie


Záležitosti, které jsou vnímány jako samozřejmé – kontakt s ostatními lidmi, komunikace, zvládání složitých sociálních situací, jsou pro lidi s autismem vnímány jako překážky, které vyvolávají obavy a mohou vytvářet pocity osamění, úzkosti, agrese. Služba sociální rehabilitace prostřednictvím nácviku konkrétních činností potřebných pro samostatný život dopomáhá k dosažení určité míry samostatnosti, nezávislosti a je oporou při jejich zvládání.

 

Nácviky probíhají formou individuálních nebo skupinových setkání.