Sociální rehabilitace

Popis služby Aktuální informace Fotogalerie


Záležitosti, které jsou vnímány jako samozřejmé – kontakt s ostatními lidmi, komunikace, zvládání složitých sociálních situací, jsou pro lidi s autismem vnímány jako překážky, které vyvolávají obavy a mohou vytvářet pocity osamění, úzkosti, agrese. Služba sociální rehabilitace prostřednictvím nácviku konkrétních činností potřebných pro samostatný život dopomáhá k dosažení určité míry samostatnosti, nezávislosti a je oporou při jejich zvládání.

 

Nácviky probíhají formou individuálních nebo skupinových setkání. V letošním školním roce 2019/2020 jsme otevřeli 3 skupinová setkávání.

Pro děti od 7 – 15 klub SIRIUS I. a II., pro mladé dospělé od 16-26 let klub ULITY A.

Logo klubu Sirius.Logo klubu ULITY A.

 

Doprovodný text k následujícímu videospotu

Stává se, že děti jsou v našem světě díky svým hendikepům občas ztracené. Nerozumí sami sobě, nerozumí lidem kolem sebe a nerozumíme jim často ani my, jejich rodiče. Snaží se volat o pomoc různými způsoby. Mnohdy si dokonce myslíme, že zlobí nebo nám to dělají naschvál, ale není to pravda. V takovou chvíli je nutno je podpořit, aby našli sami sebe, posílili se, aby s námi ostatními mohli žít jako rovnocenní partneři. Podpořme tedy jejich schopnosti, umožněme jim plnohodnotný život. Sociální rehabilitace Centrum ÁČKO je připravena podat jim svou pomocnou ruku.