Odlehčovací služba Centra ÁČKO, p.o. – AKTUÁLNĚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Odlehčovací služba Centra ÁČKO, p.o. – AKTUÁLNĚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Potřebujete nutně k lékaři nebo na nákup a nemáte nikoho, kdo by zůstal s dítětem, které z důvodu bezpečnosti nechcete brát s sebou? (Jedná se o děti od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením či přidruženými diagnózami.)

Nabízíme:

  • hlídání dětí/mladých dospělých na dobu, kdy si rodič nebo pečující osoba potřebuje např. nakoupit, zajít k lékaři, zajistit nákupy příbuzným nebo s nimi zajít k lékaři či vyřídit jiné nutné záležitosti.
  • službu lze poskytnout v domácnosti či ambulantně v Centru ÁČKO
  • služba se poskytuje na nezbytně nutnou dobu a je hrazená dle platného ceníku
  • službu lze v době nouzového stavu poskytnout i bez uzavření písemné smlouvy o poskytnutí sociální služby
  • kontakt 739 306 865

Jak nás můžete podpořit?

X