Karneval v odlehčovací službě

Karneval v odlehčovací službě

O jarních prázdninách je potřeba se bavit, smát se a přivítat jaro!

A jak jinak než v karnevalových maskách. Vytvořili jsme společně krásnou výzdobu a práci zakončili zábavou. Také jsme soutěžili, samozřejmě za odměny – diplomy, medaile i něco dobrého na zub, to přece musí být.

Těšíme se na další společnou akci.