ADHD (ADD) – LEDOVEC

ADHD (ADD) – LEDOVEC

Představme si, že porucha pozornosti vašeho dítěte (ADHD nebo ADD) je ledovec.

Až 90% hmotnosti ledovce leží pod vodou – pod povrchem, kde ho nevidíme. Zkusme přemýšlet o tom, že to byl ledovec, který potopil „nepotopitelný“ Titanic. Hmota ledu pod povrchem způsobilo katastrofu. Posádka lodi nemohla vidět ledovec v jeho celistvosti a to se stalo osudným. To, co bylo pod povrchem, bylo velmi důležité; a bylo nutné změnit směr lodi. A ta část ledovce, která nebyla pod povrchem vidět, měla na svědomí katastrofu.

Tento příměr s ledovcem je vhodnou analogií pro ADHD a pro samotné děti s ADHD.

Těch 10%, které vidíme nad hladinou, obsahuje typické znaky ADHD: nepozornost, impulzivitu a hyperaktivitu. Jsou samozřejmě důležité, ale není to celý obraz ADHD.

Část ledovce, která se nalézá pod hladinou, je stejně důležitá (ne-li více) při výchově nebo učení dětí s ADHD. Pod povrchem leží nečekané aspekty ADHD. Tyto rysy jsou příliš často mylně posuzovány jako charakterové vady, vady osobnosti, nebo morální nebo etické deficity. Nejsou to žádné z těch věcí. Jsou nedílnou součástí mozku ADHD.

Podívejme se na každou z těchto skrytých vrstev ADHD:

 1. Špatná sebeúcta a sebevědomí

Boj s ADHD může poškodit vlastní sebeúctu. Pro rodiče to znamená, že vaše dítě potřebuje více pomoci při budování sebedůvěry. Vytvářejte aktivity a prostředí, v kterých vaše dítě může zazářit, a to i přes jeho vývojová zpoždění.

 1. Vývojová opoždění

Děti s ADHD se vyvíjejí o 2-3 roky pomaleji než jejich vrstevníci. Odráží se to ve zralosti, sociálních dovednostech, výkonném fungování, emoční dysregulaci a samoregulaci. Mějte to na paměti, když budete vytvářet vhodná (a dosažitelná) očekávání pro vaše dítě. To vám pomůže najít řešení, jak mu pomoci uspět.

 1. Nepružnost/nepřizpůsobivost

Tvrdohlavost jako povahový rys není u našich dětí s ADHD úmyslná. Namísto toho je nepružnost výsledkem toho, že věci vidí jen z jednoho úhlu a neumí ovládat svoje emoce. Když je nepružné, vaše dítě svádí těžší boj v oblasti komunikace.

 1. Prudké chování (vztek, hněv)

Když jsou naše děti nepružné, mají tendenci se projevovat prudším chováním. A pokud jsou navíc jejich sociální schopnosti na horší úrovni – emocionální povědomí, samoregulace, frustrační tolerance – může to vést k některým extrémním emocím. Někteří jedinci s ADHD jsou navíc přecitlivělí; cítí své pocity hlouběji a intenzivněji. Namísto snahy o vyřešení tohoto prudkého chování se pokuste zjistit, co to způsobuje a řešte to.

Ve chvílích rozbouřených emocí se zeptejte svého dítěte: „Jak ti mohu pomoci?“ To může být skvělý úvodní rozhovor, který vám pomůže zjistit, co je hnací silou extrémního chování.

 1. Porucha ovládání emocí

Děti s ADHD zápasí s tím, aby zvládaly emoce způsobem vhodným pro danou situaci a úměrně jejich věku. Mohou mít odlišný způsob vyjádření emocí, špatnou schopnost samoregulace nebo špatné komunikační dovednosti – ať už jsou příčiny jakékoli, porucha ovládání emocí ovlivňuje, jak fungují doma, v rodině, ve škole a v sociálních interakcích s vrstevníky.

 1. Souběžné diagnózy

 Odhaduje se, že 50 až 60% osob s ADHD má také jednu nebo více dalších poruch. Tyto stavy by mohly zahrnovat poruchu nálady, úzkost, autismus, poruchy učení, poruchu chování a další. Tyto další diagnózy mohou být důležité, protože nám dávají výchozí bod pro pochopení našich dětí a pro jejich efektivní pomoc. Bráníme se přidávání dalších diagnóz, když už máme jeden nebo dva nebo pět, ale ten další kousek puzzle nám lépe pomáhá porozumět našim dětem a to je nesmírně cenné.

 1. 7. Nedostatky v dovednostech

Protože ADHD je vývojová porucha vyplývající z fyziologického rozdílu v mozku, jsou deficity v dovednostech běžné. Mezi nejčastější patří problémy s organizací času, frustrační tolerance, plánování a organizace, emocionální regulace, řešení problémů, sociální dovednosti a flexibilní myšlení. Některé zaostávající dovednosti mohou být vyučovány a zlepšovány; ostatní budou celoživotním bojem.

 1. Výkonné funkční deficity

Výkonné funkce řídí každodenní plánování, organizaci, iniciování úkolů, emoční regulaci a řízení času. Když je tato skupina dovedností nedostatečná, mnoho každodenních úkolů se rozpadne. Je důležité zjistit úroveň fungování vašeho dítěte a najít řešení v oblastech, v kterých je slabší a to jak doma, tak i ve škole.

 1. Časová slepota

vede lidi s ADHD ke zkreslení vnímání času. Například vaše dítě nemusí mít vrozený smysl pro to, jak dlouho je 30 minut. Může vědět, že si musí pospíšit, ale stále si není jisté, za jak dlouho musí dokončit úkol nebo zkoušku. Můžete mu říct: „Máš čas až do konce vyučování“ nebo „Máš čas jednu hodinu,“ ale to pro někoho s časovou slepotou nic neznamená. To také ovlivňuje reakci na nutnost čekat na něco nebo reakci na pocit, že jednoduchý úkol bude trvat „navždy“.

 1. Meltdown – zhroucení

Vztek je záchvat, kterým si dítě vynucuje dosažení toho, co chce. Děti někdy jednají tak, aby vás ovlivnily a dosáhly tak své žádosti. Obecně řečeno, dítě, které má záchvat vzteku, si velmi dobře uvědomuje své bezpečí a neudělá nic, aby ho riskovalo. Hněv se okamžitě zastaví, pokud dosáhne toho, co chtělo.

Zhroucení je jiné. Při zhroucení je dětský mozek mimo kontrolu, jako by byl unesen. Dítě nemá pod kontrolou to, co říká a dělá. Zhroucení může být spuštěno vzrušením, smyslovým přetížením, nepochopením. Pokud dojde ke zhroucení (meltdownu) může dítě ublížit sobě nebo jiným. Není schopen zvážit své činy a racionalizovat. V případě uspokojení jeho touhy, nedojde ke zlepšení, zhroucení nelze takto zastavit.

 1. Vzdělávání

Při běžném, masovém vzdělávání se předpokládá, že studenti musí sedět, být zticha a udržet pozornost po dlouhou dobu. Učitel rozdělí úkol a očekává, že všichni studenti ho budou považovat za důležitý, budou motivováni k jeho dokončení a budou samostatně pracovat. Od studentů se očekává, že budou odpovědní za sebe a za své akademické znalosti. Tahle očekávání neberou v úvahu žádné slabé stránky a odlišné potřeby studentů s ADHD. V podstatě je činí neslučitelnými s hlavní vzdělávacím proudem. To je pro rodiče zásadní problém. Nemůžete očekávat, že vaše dítě s ADHD splní všechna běžná očekávání ve škole; návrh vzdělávacího systému je pro něj těžký boj. Vaše definice akademického úspěchu může a měla by být jiná.

 1. Prášky vaše děti nenaučí dovednostem

Léky s ADHD neudělají žádné zázraky. Můžou být nápomocné, ale jsou jen jednou z možností jak pomoci zmírnit dopady ADHD. “Léčba” ADHD je stejně složitá jako samotný stav. Léky pomáhají dětskému odlišnému mozku fungovat tak, že se můžou trochu lépe soustředit. Můžou dokonce zklidnit jejich hyperaktivitu. Neřeší však skryté vrstvy již zmiňovaného ledovce. Chcete-li se na tyto skryté vrstvy zaměřit, musíte začít pracovat na rozvoji sociálních dovedností, komunikačních dovedností, atd.  Léky tyto dovednosti vaše dítě nenaučí a ani nemohou naučit.

Pokud se nebudete dívat pod povrch, pokud se nedostanete hlouběji do masy ledovce, který je pod povrchem, může to být pro vaše dítě velmi škodlivé. Může to negativně ovlivnit váš vztah. Může vyvolat nežádoucí chování. A to vše také může ovlivnit úspěch ve škole. Ignorování toho, co je pod povrchem, může být pro vaši rodinu katastrofální.

 

Tyto skryté vrstvy jsou součástí ADHD. Společně tvoří krásný, ale nebezpečný ledovec. Jiní je možná nevidí; vy musíte.

 

Přeloženo z https://www.additudemag.com/what-is-adhd-symptoms-hidden-parents-educators/

Jak nás můžete podpořit?

X