Sociální rehabilitace na stáži.

Sociální rehabilitace na stáži.

Pracovnice sociální rehabilitace absolvovaly odbornou stáž v poradně Logos ve Zlíně, která poskytuje pomoc, podporu a provázení jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnostní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Poskytují služby pomocí nízkoprahového zařízení, terénní práce a v podpůrných skupinách.
A právě návštěva podpůrné skupinky byla naším cílem. Setkání bylo velmi příjemné a přijetí ze strany poradny Logos vstřícné. Umožnili nám nahlédnout na způsob práce s dětmi s ADHD/ADD ve skupince, prohlédly jsme si prostory, ve kterých organizace sídlí.

Jejich zkušenosti pro nás byly přínosné a pomohly nám uvědomit si, jak dál pokračovat a zlepšit naši práci. Děkujeme!