Odborná stáž v Libčicích

Odborná stáž v Libčicích

Na konci loňského roku paní ředitelka a vedoucí odlehčovací služby absolvovaly odbornou stáž v Domově se zvláštním režimem Libčice nad Vltavou. Jedná se o jedno z mála zařízení určené pro klienty s autismem s problémovým chováním, které odmítají jiná zařízení.

Tento domov můžete znát také z dokumentu Děti úplňku.

Stáž nám poskytla podrobné, praktické informace o provozu zařízení se zvláštním režimem, úpravě prostor, přípravě zaměstnanců na práci s klienty apod.

Zjistily jsme, jak úpravou prostředí a podmínek lze předcházet problémovému chování u klientů. Viděli jsme, kde klienti žijí – ukázka jednotlivých domácností.

Stáž byla hodně výživná a ukázala nám, že i s náročnými klienty lze pracovat. Stačí se jen pořádně připravit a nebát se. Věříme, že tohle poznání nám pomůže, abychom vám nabízeli jen kvalitní, odborné a bezpečné služby pro vaše děti a mladé dospělé.

Domov se zvláštním režimem Libčice nad Vltavou