Služby pro autisty

Centrum ÁČKO, p.o. postupně zahájí nové služby pro rodiny s dětmi s podezřením či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem nově vznikajících služeb je podpora rodin dětí, rodičů, dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra jako celku.

Od 1.června 2017 došlo k zahájení první služby a to Odborného sociální poradenství.

Navazující služby vzniknou postupně v období roku 2017/2018. Bude se jednat o odlehčovací služby, setkání rodičů, pečujících a volnočasové aktivity.

Sociální služba je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Zlínského kraje.