Centrum Áčko, p.o. Valašské Meziříčí - O nás

Centrum Áčko, p.o. vzniklo 1.10. 2016 a postupně otevřelo nové sociální služby, jejichž hlavním cílem je podpora rodin dětí, rodičů, dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra, ADHD, mentálním postižením.

V rámci sociální práce nabízíme tyto služby:

Odborné sociální poradenství – poskytuje podporu rodinám s dětmi od narození do 18-ti let s poruchou autistického spektra a ADHD.

Odlehčovací služba – poskytuje podporu rodinám s dětmi od narození do 18-ti let s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením. Rodiče mohou využít terénní nebo ambulatní formu služby.

Sociální rehabilitace –  je určena dětem a mladým dospělým od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami. Cílem sociální rehabilitace je, aby byl uživatel schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a samostatně pracovat.

Dále zde najdete Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), jejímž posláním je poskytovat po nezbytně nutnou dobu zázemí a odbornou pomoc zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem, které nemůžou zůstat ve své rodině.

 

Něco málo z historie

Domov pro matku a dítě (jak se zařízení při svém založení jmenovalo) vznikl v roce 1947, jako druhý takový ústav na Moravě. V roce 1958 změnil název na Kojenecký ústav. V letech 1967 – 1969 proběhla generální oprava a po ní byl kojenecký ústav otevřený jako Dětský domov pro děti od 0 do 3 let. Tak tomu bylo až do roku 1991, kdy patřil pod Nemocnici s poliklinikou Valašské Meziříčí. Od 1.1.1992 byl samostatným právním subjektem, který nejprve zřizoval Okresní úřad Vsetín a po zrušení okresů se stal příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. Dne 1.4.2009 došlo opět ke změně názvu na Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o.

Od 1.10.2016 nese zařízení nový název Centrum ÁČKO, p.o. a zároveň s touto změnou byla ukončena činnost Kojeneckého a dětského centra – „kojeňáku“.

Provozujeme tyto služby

ZDVOP

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC pro děti ve věku 0 – 18 let.

Odborné sociální poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ pro rodiny s dětmi od narození do 18 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD a přidruženými diagnózami

Odlehčovací služba

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA pro rodiny s dětmi od 18 měsíců do 18 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, mentálním postižení a přidruženými diagnózami

Sociální rehabilitace

SOCIÁLNÍ REHABILITACE pro děti a mladé dospělé od 7 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra a přidruženými diagnózami – činnost byla zahájena 1.1.2018.

Na podzim roku 2018 je naplánováno zahájení pobytové odlehčovací služby.