Konference v Parlamentu ČR

Zástupci naši organizace se zúčastnili dne 19.6. 2018 konference pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Radky Maxové na téma

NASTAVME JASNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO PÉČI O OSOBY S PAS

Místem konání byl Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna

 

Program:
ÚVODNÍ SLOVO
Ing. Radka Maxová – předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR
Mgr. Štěpánka Vajnerová – odborná asistentka a poradkyně poslankyně Ing. Radky Maxové
JAK SE ZMĚNÍ ŽIVOT PO NAROZENÍ DÍTĚTE S AUTISMEM
Mgr. Milena Urbanová – zakladatelka a ředitelka Auticentra, o.p.s., členka poradního orgánu Kanceláře VOP
FUNKCE ODBORNÉ SKUPINY VVZPO PRO KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ŽIVOTA OSOB S PAS
Mgr. Martina Štěpánková, MPA – náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR, předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky osob s PAS
BARIÉRY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY S AUTISMEM A JAK JE PŘEKONAT
Ing. Jan Vrbický – vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV ČR
JAK VYBUDOVAT KVALITNÍ POBYTOVOU SLUŽBU PRO LIDI S TĚŽKOU FORMOU AUTISMU
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – spoluzakladatel a metodik pobytových služeb NAUTIS, z.ú.
DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY S PAS
Mgr. Romana Jakešová – vedoucí Odboru ochrany práv osob se zdravotním postižení, Kancelář Veřejného ochránce práv
ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI S PAS – PŘEDSTAVENÍ PŘEDBĚŽNÝCH VÝSLEDKŮ DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH ANALÝZ NADĚJE PRO DĚTI ÚPLŇKU
Mgr. Petr Třešňák – zakladatel a předseda Naděje pro děti úplňku, z. s.
POZICE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR V PÉČI O OSOBY S PAS
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví ČR
AUTISMUS Z HLEDISKA LÉKAŘSKÉ PÉČE
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. – přednosta Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol
DÍTĚ S PERVAZIVNÍ VÝVOJOVOU PORUCHOU V PÉČI KLINICKÉHO PSYCHOLOGA
Mgr. Markéta Mohaplová – klinická psycholožka, Dětská psychiatrická klinika FN Motol
ÚLOHA PLDD VE VČASNÉ DIAGNOSTICE PAS
MUDr. Alena Šebková – Předsedkyně OSPDL ČLS JEP
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS VE ŠKOLSKÉ LEGISLATIVĚ
Mgr. Ivana Blažková – vedoucí Oddělení speciálního vzdělávání MŠMT ČR
PÉČE O KLIENTY S PAS V SPC
Mgr. Zuzana Žampachová – vedoucí SPC, Autistická škola Brno

Nejnovější aktuality

Důležité oznámení

17.10.2018

Ve dnech 18.10, 25.10.a 26.10. nebude k dispozici Odlehčovací služba z důvodu školení pracovníků. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří 2018

10.09.2018

Letos pořádáme den otevřených dveří 10.10. od 8:00 -18:00. Všechny srdečně zveme k prohlídce prostor našeho zařízení.

Naši partneři

pan Tomáš Hauer / NUTRICIA a.s. / MYONIC s.r.o. / Pan Jiří Sobek / Sdružení Člověk člověku / děti ZŠ Vidče / pan František Tomanec / pan Marcel Hort / pan Jiří Schönweitz / Bc. Iva Olszowa, DiS. / paní Eva Hlaváčová / paní Iva Mikulčíková / pan Miroslav Vyňuchal / pan Zdeněk Chlápek / MATEL VM s.r.o. / Nadační fond TESCO / Pan Miroslav Svoboda / František Kessner KOS / manželé Eva a Jaroslav Slezákovi / děti ZŠ Hošťálková / CS CABOT, spol. s r.o. / dm drogerie markt s.r.o. / Rodinný pivovar BERNARD a.s. / Nadace Terezy Maxové dětem