Centrum Áčko

Centrum ÁČKO, p.o., naposledy Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, neboli „kojeňák“, poskytoval ústavní a výchovnou péči, ochranu a pomoc dětem od narození do 12-ti let.

Něco málo z historie

Domov pro matku a dítě (jak se zařízení při svém založení jmenovalo) vznikl v roce 1947, jako druhý takový ústav na Moravě. V roce 1958 změnil název na Kojenecký ústav. V letech 1967 – 1969 proběhla generální oprava a po ní byl kojenecký ústav otevřený jako Dětský domov pro děti od 0 do 3 let. Tak tomu bylo až do roku 1991, kdy patřil pod Nemocnici s poliklinikou Valašské Meziříčí. Od 1.1.1992 byl samostatným právním subjektem, který nejprve zřizoval Okresní úřad Vsetín a po zrušení okresů se stal příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. Dne 1.4.2009 došlo opět ke změně názvu na Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o.

Od 1.10.2016 nese zařízení nový název Centrum ÁČKO, p.o. a zároveň s touto změnou byla ukončena činnost Kojeneckého a dětského centra – „kojeňáku“.

Provozujeme tyto služby

ZDVOP

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC pro děti ve věku 0 – 18 let.

Služby pro autisty

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PRADENSTVÍ pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra – činnost byla zahájena 1.6.2017

V průběhu následujících dvou let budou v našem centru postupně vznikat další sociální služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.